CONTROLONOFF

Araç Kasko Poliçesi

Araç Anahtarının Ele Geçirilmesi Suretiyle Aracın Çalınması Hali ve Kasko…

Kasko Sigortası yani kara taşıtları sigortası, temelde trafikteki bir aracın uğrayabileceği çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma rizikolarına karşı korunması için yaptırılan sigorta türüdür. Kasko Sigortası  kapsamının neler olduğuna, hasar anında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair detaylı bilgiye araç kasko sigortası genel ve özel şartlarının yazılı olduğu klozlardan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması durumunda zararın kasko sigortasından karşılanıp karşılanamayacağını anlatacağız.

Kasko Sigortası Genel Şartları

Kasko bir sigorta sözleşmesi türü temelde trafikteki bir aracın, uğrayabileceği çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma rizikolarına karşı korunması için yaptırılan sigorta türüdür. Sigortanın kapsamına hangi hallerin girdiği ve hangi hallerin girmeyeceği temel hatlarıyla Hazine Müsteşarlığı’nın Kasko Sigortası Genel Şartlarında yazılmaktadır. Yani Kasko Sigortası Genel Şartlarına bakarak kasko sigortasının hangi halleri kapsayıp hangi halleri kapsamadığını genel hatlarıyla kolayca öğrenebiliriz.

Kasko Sigortası Poliçesi

Ancak bazı hasar durumları genel şartlarda yazılmayıp sigorta poliçesinde yer alabilmektedir.  Anahtarın ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması halinde hasarın kasko sigortası kapsamında olup olmayacağını öğrenmek için Kasko Sigortası Genel Şartlarına baktığımızda bu halin “A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar” başlığı altında düzenlendiğini görmekteyiz.

Yani aracın anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması hali, Kasko Sigortası Genel Şartları’nda teminat dışı bırakılmıştır… Ancak, poliçede bu durumun aksinin kararlaştırılabileceği belirtilmiştir. Lakin uygulamada hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin kasko poliçelerinde anahtarın ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınmasının bazı durumlarda kasko kapsamında olduğu yazılmaktadır. Her sigorta şirketinin poliçesinde hangi hallerin teminat kapsamında hangi hallerin teminat haricinde olduğu farklı farklı yazılı olsa da genel kaide şu şekildedir:

Teminat Harici Haller:

  • Araç anahtarının aracın üzerinde unutulması durumunda meydana gelen hırsızlık
  • Araç anahtarının rızaen bırakıldığı üçüncü bir kişi (oto servisi, oto yıkamacı, aracı emanet alan eş-dost vb) tarafından aracın çalınması suretiyle meydana gelen hırsızlık
  • Zor kullanmadan anahtarın evden/işyerinden çalınması suretiyle meydana gelen hırsızlık
  • Araç anahtarının açıkta bırakılması suretiyle anahtarın ele geçirilmesi suretiyle meydana gelen hırsızlık

Teminat Dahilindeki Haller:

  • Araç anahtarının zor kullanılarak kişiden alınması suretiyle meydana gelen yağma ve hırsızlık
  • Araç sahibinin dolandırılmak suretiyle meydana gelen hırsızlık
  • Eve/işyerine zor kullanarak, kilidi kırarak veya camı kırarak girerek anahtarın ele geçirilmesi suretiyle hırsızlık
  • Eve/işyerine tırmanarak anahtarın ele geçirilmesi suretiyle hırsızlık

Bu hallerin tamamı sigorta şirketlerinin kasko poliçelerinde sıklıkla gördüğümüz “teminat içi” ve “teminat dışı” halleridir. Tüm sigorta poliçeleri için genel geçer kural değildir. Bu nedenle her bir sigorta poliçesini bu konuda ayrı ayrı incelemek ve buna göre değerlendirmek gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu 1409/2 düzenlemesi, “Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.” şeklindedir. Buna göre rizikonun teminat dışında olduğunu ispatlama yükümlülüğü sigorta şirketine yüklenmiştir. Bu kanun maddesiyle birlikte değerlendirme yaptığımızda, araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle meydana gelen hırsızlık olaylarında hasarın Kasko Sigortası teminatı dışında olduğunu sigorta şirketi ispatlamak zorunda olacaktır. Bu ispatı gerçekleştiremediği takdirde teminat sigorta kapsamında değerlendirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir