Patent Tescil

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU

Tahakkuk No 1148263 Başvuru Numarası 2021/016473

Evrak Numarası 2021-GE-720639 Evrak Tarihi 2021-10-22 12:28:07

Erken Yayın Talebi Evet, başvurum 18 aylık süre dolmadan yayımlansın.

Başvuru ile Birlikte Araştırma Talebi Talep Etmiyorum

Tarifname Dili Türkçe Genetik Kaynak Hayır

Tarifname Sayfa Sayısı 6 Kaynağın / Bilginin Coğrafi Kökeni

İstem Sayısı 13 Kamu Desteği Hayır

Resim Sayfa Sayısı 1 Destek Sağlayan Kamu Kurumu

Proje Numarası

Patent Sınıfı

Referans No

TARİFNAME

MOTORLU TAŞITLAR İÇİN BİR UZAKTAN KUMANDA YAPILANMASI

Teknik Alan

Buluş, binek otomobil, hafif ticari araç, panelvan, kamyonet ve minibüs sınıfı araçlar gibi motorlu taşıtlarının kapı ve bagaj kilitlerinin, alarm sistemi, far sistemi gibi sistemlerin açılıp kapanmasında kullanılmak için geliştirilen bir uzaktan kumanda yapılanması ile ilgilidir.

Buluş özellikle, binek otomobil, hafif ticari araç, panelvan, kamyonet ve minibüs sınıfı araçlar gibi motorlu taşıtların motorlu taşıtlarının kapı ve bagaj kilitlerinin, alarm sistemi, far sistemi gibi sistemlerin sadece kullanıcı ve kullanıcının belirlediği diğer kullanıcılar tarafından açılıp kapanmasını sağlayan bir uzaktan kumanda yapılanması ile ilgilidir.

Tekniğin Bilinen Durumu

Binek otomobil, hafif ticari araç, panelvan, kamyonet ve minibüs sınıfı araçlar gibi motorlu taşıtların kapılarının uzaktan, diğer bir deyişle motorlu taşıta temas etmeye gerek duymadan, açılıp kapanmasını sağlayan uzaktan kumanda yapılanmaları, kullanıcıya (sürücüye) büyük rahatlık sağlamaktadır. Kullanıcılar, motorlu taşıt üzerinde, özellikle kapı kolu yanında yer alan anahtar deliğine anahtarı sokmaya uğraşmadıkları için zamandan tasarruf etmektedir.

Tekniğin bilinen durumunda, motorlu taşıta çok yaklaşmaya gerek kalmadan istedikleri zaman kapıları açıp kapatabilmektedir. Bu da kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. Ancak, tekniğin bilinen durumunda yer alan uzaktan kumanda yapılanmaları, motorlu taşıtın çalınmasına karşı büyük güvenlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. Uzaktan kumanda yapılanmasının çalınması durumunda, motorlu taşıtın veya motorlu taşıt içinde yer alan değerli eşyaların (elektronik cihaz gibi) çalınması ihtimali artmaktadır.

Tekniğin bilinen durumunda, bahsedilen uzaktan kumanda yapılanmasının motorlu taşıtın kapılarını uzaktan açabiliyor olmasından dolayı, kullanıcının yaşadığı yere (ev, işyeri, misafirliğe gidilen ev vb.) girilmesi veya geçici olarak bulunulan   (kafe, restoran, oto yıkamacı, oto bakım merkezi, otopark gibi) yerlerde uzaktan kumanda yapılanmasının çalınması, aşırılması durumunda bir yandan da motorlu taşıtı çalınabilmektedir. Bu durumda, kullanıcının maddi kaybı oldukça fazla olmaktadır.

Ayrıca tekniğin bilinen durumunda bahsedilen uzaktan kumanda yapılanmalarında genellikle, manuel olarak motorlu taşıt kapısının ve bagajının kilidini açmak ve/veya motorlu taşıtın çalıştırılması için anahtar bulunmaktadır. Bu da uzaktan kumandanın çalınması ve/veya kopyalanması durumunda kullanıcının isteği dışında motorlu taşıtın kapılarının ve bagajın kilidinin açılmasına ve motorlu taşıtın çalınmasına neden olabilmektedir.

Buluşun Kısa Açıklaması

Mevcut buluş, yukarıda bahsedilen gereksinimleri karşılayan, dezavantajları ortadan kaldıran ve bazı avantajlar getiren motorlu taşıtlarının kapı ve bagaj kilitlerinin kilitlerinin açılıp kapanmasında kullanılmak için bir uzaktan kumanda yapılanması ile ilgilidir.

Buluşun öncelikli amacı; kullanıcının isteğine bağlı olarak, kullanıcıya özel bir uzaktan kumanda yapılanması geliştirmektir.  

Buluşun bir amacı; varsa alarm sistemi, içerdiği far sistemi gibi sistemlerin açılıp kapanmasında kullanılmak için bir uzaktan kumanda yapılanması ile ilgilidir.

Buluşun bir amacı; motorlu taşıtın uzaktan kumanda yüzünden çalınma ve/veya kopyalanma ihtimalini minimuma indiren bir uzaktan kumanda yapılanması geliştirmektir. 

Buluşun bir amacı; parmak izi okuyucu, retina tarama ve kod içeren tuş kilidi sistemlerinden en az biri ile etkinleştirilen ve kullanıcıya özel bir kullanım sunan bir uzaktan kumanda yapılanması geliştirmektir.

Buluşun bir diğer amacı; motorlu taşıtın model ve markasından bağımsız ve kullanıcı isteğine bağlı olarak geliştirilen bir uzaktan kumanda yapılanması geliştirmektir.

Buluşun bir diğer amacı; üzerinde herhangi bir motorlu taşıt marka ve model ibaresi bulunmaması sayesinde motorlu taşıtın park edildiği yerde kolayca bulunma olasılığını ortadan kaldıran bir uzaktan kumanda yapılanması geliştirmektir.

Buluşun bir diğer amacı; parmak izi okuyucu, retina tarama ve kod içeren tuş kilidi sistemlerinden en az biri ile önceden belirlenen bir süre boyunca etkinleştirilen ve bu süre sonunda tekrar pasif hale gelerek motorlu taşıt kapı ve bagaj kilitlerinin açılmasını engelleyen bir uzaktan kumanda yapılanması geliştirmektir.

Buluşun diğer bir amacı; motorlu taşıtın uzaktan kumandasının radyo frekansı sistemleri, 3B tarayıcı sistemler gibi farklı sistemler kullanılarak kullanıcının rızası dışında çoğaltılmasını engelleyen bir uzaktan kumanda yapılanması geliştirmektir.

Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen şekiller ve bu şekillere atıflar yapılmak suretiyle yazılan detaylı açıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle değerlendirmenin de bu şekiller ve detaylı açıklama göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.

Buluşun Anlaşılmasına Yardımcı Olacak Şekiller

Bu başvurumuza konu olan; “Motorlu taşıtlar için bir uzaktan kumanda yapılanması” ekli şekillerde gösterilmiş olup bu şekiller şöyledir;

Şekil 1; bahsedilen uzaktan kumanda yapılanmasının önden bir görünüşüdür.

Şekil 2; bahsedilen uzaktan kumanda yapılanmasının arkadan bir görünüşüdür.

Parça Referanslarının Açıklaması

Bu başvurumuza konu olan “Motorlu taşıtlar için bir uzaktan kumanda yapılanması” başlıklı buluşumuz, ekli şekillerde görüldüğü gibi numaralandırılmış olup, bu numaralara karşılık gelen parça isimleri aşağıda verilmiştir.

  1. Uzaktan kumanda yapılanması
  2. Gövde

2.1. Birinci taraf

2.2. İkinci taraf

  • Kilit açma tuşu
  • Kilit kapama tuşu
  • Parmak izi okuyucu sistemi
  • Retina tarama sistemi
  • Tuş kilidi sistemi

BULUŞ BAŞLIĞI / ÖZETİ

Buluş Başlığı MOTORLU TAŞITLAR İÇİN BİR UZAKTAN KUMANDA YAPILANMASI

Buluş Özeti Mevcut buluş, motorlu taşıtlarının kapı ve bagaj kilitlerinin, alarm sistemi, far sistemi gibi sistemlerin açılıp kapanmasında kullanılmaya uygun olan bir uzaktan kumanda yapılanması (1) ile ilgidir. Bahsedilen uzaktan kumanda yapılanması (1), en az bir birinci tarafı (2.1) ve bahsedilen birinci tarafın (2.1) karşı paralelinde yer alan en az bir ikinci tarafı (2.2) içerecek şekilde en az üç tarafı bulunan, kutu formunda olan en az bir gövdeyi (2); bahsedilen gövdenin (2) iç tarafında ve en azından bir kısmı, bahsedilen birinci tarafın (2.1) dış yüzeyinde yer alan, motorlu taşıtın kapılarını ve/veya bagajını açmak için kullanılan, basılabilir tuş formunda olan en az bir kilit açma tuşunu (3); bahsedilen gövdenin (2) iç tarafında ve en azından bir kısmı, bahsedilen birinci tarafın (2.1) dış yüzeyinde yer alan, motorlu taşıtın kapılarını ve/veya bagajını kilitlemek için kullanılan, basılabilir tuş formunda olan en az bir kilit kapama tuşunu (4); bahsedilen kilit açma tuşunun (3) ve kilit kapama tuşunun (4), önceden belirlenen bir birinci süre boyunca etkinleşmesini sağlayan, kilit açma tuşu (3) ve kilit kapama tuşu (4) ile bağlantılı olan, bahsedilen gövdenin (2) iç tarafında ve en azından bir kısmı, özellikle birinci okuyucu parçası, bahsedilen ikinci tarafın (2.2) dış yüzeyinde yer alan, tanımlı en az bir tane parmak izi içeren en az bir parmak izi okuyucu sistemini (5) içermektedir.